2017 yil II chorak mobaynida sodir bo'lgan vaziyatlar bo'yicha taqqoslash diagrammasi