2017 yil IV chorak mobaynida sodir bo'lgan vaziyatlar bo'yicha taqqoslash diagrammasi