2018 yil I chorak mobaynida sodir bo'lgan vaziyatlar bo'yicha taqqoslash diagrammasi