2018 yil 1 apreldan 12 iyun holatiga sodir bo'lgan vaziyatlar bo'yicha taqqoslash diagrammasi