2018 yil III- chorak mobaynida sodir bo'lgan vaziyatlar bo'yicha taqqoslash diagrammasi