O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 2 iyun kundagi "Aholi va hududlarni favqulotda vaziyatlardan muhofaza qilish sohasida mutaxassislar tayyorlash tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to’g’risida"gi PQ - 3030 - sonli qarori