2015 yil mobaynida viloyatlarda daryo va soylarning qirg‘oq hamda gidrotexnik inshootlarini mustahkamlash ishlarining olib borilishi to‘g‘risida hisobot