Sodir bo'lgan favqulodda vaziyatlarning qiyosiy diagrammasi

Favqulodda vaziyatlar turlari 2022 y 2023 y
Umumiy kelib tushgan murojatlar 131 87
Texnogen xususiyatli favqulodda vaziyatlar 76 60
Tabiiy xususiyatli favqulodda vaziyatlar 55 27
Ekologik xususiyatli favqulodda vaziyatlar 0 0